God forretningsforståelse, erfaring fra ulikeroller, herunder betydelig ledererfaring fra næringsliv, organisasjoner, offentlig virksomhet og forvaltning, sammen med juridisk spisskompetanse, gjør oss i stand til å kunne tilby et bredt spekter av tjenester til næringslivet.

Kjerneområder

  • Arbeidsrett
  • Avtale og Kontraktsrett
  • Bolig- og eiendomsrett
  • Entrepriserett
  • Konkurranserett
  • Omstillingsprosesser
  • Pengekravsrett
  • Reklamasjons- og garantihåndtering
  • Selskapsrett