Vi er opptatt av at du skal føle deg i varetatt som klient, og oppleve en god og tillitsvekkende behandling av din sak.

Gjennom stort engasjement, høyt faglig nivå på våre tjenester og fokus på effektivitet, sørger vi for at dine interesser blir ivaretatt på den beste måte.

Kjerneområder:

 • Arverett
 • Barnerett
 • Bistandsadvokat i straffesaker
 • Bolig- og husleierett
 • Eiendomsoverdragelser
 • Familietrett
 • Forsvareroppdrag i straffesaker
 • Gjeldsforhandlinger
 • Helserett
 • Trygderett
 • Kjøpsrett
 • Reklamasjons - og garantihåndtering
 • Skatterett