Advokatfirmaet Gaustad AS tilbyr advokatbistand primært til næringsdrivende men også til privatpersoner. I tillegg til juridisk spisskompetanse innenfor avtale-og kjøpsrett besitter firmaet ledererfaring fra næringsliv, organisasjoner og offentlig virksomhet og forvaltning.

Visjon:
Vi skal yte juridisk bistand til våre klienter og tilføre kompetanse - med stor nytteverdi.

Vår bistand kjennetegnes ved:

  • Høy faglig kvalitet
  • Høy servicegrad
  • Effektivitet
  • Stor grad av engasjement
  • Høy etisk standard