Om advokatfirmaet:

Advokatfirmaet Gaustad AS tilbyr advokatbistand til private, næringsdrivende og det offentlige.
I tillegg til juridisk spisskompetanse besitter firmaet ledererfaring fra næringsliv, organisasjoner og offentlig virksomhet og forvaltning.

Visjon:
Vi skal yte juridisk bistand til våre klienter og tilføre kompetanse og med stor nytteverdi.
Våre bistand kjennetegnes ved:

  • Høy faglig kvalitet
  • Høy servicegrad
  • Effektivitet
  • Stor grad av engasjement
  • Høy etisk standard

Lokalisering:
Firmaet er lokalisert i Fredrikstad, men har oppdrag fra hele landet.

Postadresse/besøksadresse:
Toldbodbrygga 2,
1606 Fredrikstad