Betingelser

Med unntak fra mindre oppdrag vil klienten få oppgitt betingelsene for oppdraget gjennom en oppdragsbekreftelse.

Vi vil i mange tilfeller kunne anslå hvor mye oppdraget vil koste.

Våre timepriser
Vår timesats er fra kr. 2250,- og oppover. I tillegg kommer merverdiavgift.

Minste timeenhet er 0,25 time (15 minutter). Telefonsamtaler og lignende som ikke består av helt korte beskjeder, avregnes med minimum 0,25 time.

Ved endelig salærfastsettelse vil vi i tillegg utøve et skjønn hvor vi tar hensyn til arbeidets art og kompleksitet, sakens utfall, samt hvor effektivt oppdraget er utført hensett til advokatens erfaringsbakgrunn og spesialkompetanse. Salæret skal stå i rimelig forhold til oppdraget og arbeidet som er utført av advokaten, de øvrige av firmaets medarbeidere og samarbeidspartnere.